Projekty EU

logo-projekt-UE

Nazwa projektu:

Poprawa dostępności do usług oferowanych przez DESANT

PAINTBALL w Gniszewie

Nazwa beneficjenta: DP PIOTR DZIUS

Cele Projektu:

Celem projektu jest zrealizowanie inwestycji pozwalających na zwiększenie jakości dotychczas świadczonych usług, zapewnienie dostępu do środków dezynfekcyjnych, rozbudowa obiektu gospodarczego i zaadoptowanie na łazienki dla odbiorców usług, zwiększenie ilości miejsc noclegowych na poddaszu obiektu mieszkalnego na wynajem krótkoterminowy, wydzielenie strefy wejścia/wyjścia w pomieszczeniu biurowo-recepcyjnym wraz z tarasem zewnętrznym, zamontowanie ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Planowane efekty:

Zastosowane rozwiązania mają zapewnić użytkownikom dostęp do usług znacznie ulepszonych, pozwalających na przeciwdziałanie skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie czasu wolnego polegające na przebudowie i rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia poprzez wykonanie wyżej wymienionych działań. Wszystkie wymienione inwestycje w znaczny sposób wpłyną na rozwój jednoosobowej działalności i poprawę pozycji na lokalnym rynku.

Wartość Projektu: 266 632,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 226 637,37 zł